Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Landsoversikt

Antall kommuner i Norge som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 343

Velg en kommune eller et fylke
Fylkesnr. Fylke Kommuner med direkte oppdatering
03 Oslo 0 av 1
11 Rogaland 23 av 23
15 Møre og Romsdal 26 av 26
18 Nordland 36 av 41
30 Viken 49 av 51
34 Innlandet 46 av 46
38 Vestfold og Telemark 23 av 23
42 Agder 25 av 25
46 Vestland 43 av 43
50 Trøndelag 36 av 38
54 Troms og Finnmark 36 av 39