LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal LASER 5 pkt 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal LASER 5 pkt 2020 Innlandet Folldal,
Dovre,
Lesja ...
2020 Levert FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Høydekurver 2021-02-15 2021-02-15 2021-02-15 2021-04-01
Laser - Alle områder 2020-11-01 2020-10-29 2020-11-11