LACHVL11 - Sunnhordland 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL11 - Sunnhordland 2021 Vestland Sveio,
Tysnes,
Fitjar ...
2021 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring 2022-01-06 2022-01-07
FKB - LedningLaser 2021-10-15 2022-06-16 2022-06-16
FKB - Nykonstruksjon 2022-01-06 2022-01-07
Ortofoto - Sunnhordland 2021 2022-01-06 2022-01-29 2022-01-17
Ortofoto - Sunnhordland mellombels 2021 2021-09-21