LACHVL12 - Kinn og Midtre Sogn 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL12 - Kinn og Midtre Sogn 2021 Vestland Vik,
Kinn,
Høyanger ...
2021 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B Ajourføring 2022-02-04 2022-01-24 2022-04-11
FKB - Nykonstruksjon 2022-02-04 2022-01-24
Ortofoto - Ferdig leveranse 2022-02-04 2022-02-02
Ortofoto - Mellombels leveranse 2021-09-23 2021-10-01 2021-10-13