LACHVI37 Viken Vest 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI37 Viken Vest 2023 Oslo og Viken Bærum,
Jevnaker,
Ringerike ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-A Ajourføring 2024-01-01
FKB - FKB-B Ajourføring 2024-01-01
Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD10 2023-08-11
Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD7 2023-08-11
Ortofoto - Orto 10 2024-02-01