LACHST81 Orkdal-Meldal-Frøya 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHST81 Orkdal-Meldal-Frøya 2018 Trøndelag Orkland,
Heim,
Frøya ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B Frøya 2019-01-01 2018-11-22 2019-01-02
FKB - FKB-B Meldal 2019-01-01 2019-01-01 2019-01-15
FKB - FKB-B Orkdal 2019-02-01 2019-02-05
Ortofoto - Ortofoto 2019-02-01 2019-02-20 2019-02-21
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2018-09-01 2018-09-27