LACHRO91 Jæren 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHRO91 Jæren 2019 Rogaland Sandnes,
Gjesdal,
Time ...
2019 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Komplett leveranse 2019-11-15 2019-10-15
Ortofoto - Forsand 2019-11-15 2019-11-04 2019-11-22
Ortofoto - Sandnes og Gjesdal 2019-11-15 2019-11-04 2019-11-22