LACHVL03 - Hyllestad Fjaler Førde sentrum 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL03 - Hyllestad Fjaler Førde sentrum 2020 Vestland Sunnfjord,
Stad,
Fjaler ...
2020 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B ajourføring Førde sentrum 2021-02-02 2021-01-20
FKB - FKB-B nykonstruksjon 2021-02-02 2021-01-20
FKB - Høgdekurver ajourføring 2021-02-02
Ortofoto - Hyllestad Fjaler 2020 2021-02-02 2021-01-13 2021-01-22
Ortofoto - Midlertidige ortofoto 2020-08-25 2020-08-28 2020-08-27 2020-09-04
Ortofoto - Sunnfjord Stad 2020 2021-02-02 2021-01-12
Laser - Biletmatching 2021-02-02 2020-12-11 2020-12-14