Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Oslo

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Leveranse av vedtatte reguleringsplaner mangler fra kommunen!
Reguleringsplan - planforslag
Kommuneplan - vedtatt Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen!
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen!
Kommunedelplan - planforslag