Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hå

Geosynkronisering av plandata innført: 09.09.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 08.06.2023 09.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt 18.05.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag