Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Smøla

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.01.2023 06.01.2023 Siste kontroll: 2023-07-21 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 03.01.2023 04.01.2023 Siste kontroll: 2023-05-04 Status: Kontroll utført, avvik funnet, ikke lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 16.02.2021 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-12-20 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 16.02.2021 09.06.2022 Siste kontroll: 2020-12-14 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold