Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lurøy

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 22.06.2022 23.06.2022 Siste kontroll: 2022-06-22 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen OBS - Siste kontroll av datasettet er mer enn ett år gammel!
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 06.02.2023 29.04.2023 Siste kontroll: 2023-04-28 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.07.2018 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2020-10-13 Status: Ingen endringer Siste kontroll: 2022-03-28 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.07.2018 09.06.2022 Siste kontroll: 2023-06-23 Status: Kontroll utført, avvik funnet, ikke lagret i QMS, rapport sendt
Kommunedelplan - planforslag 17.12.2020 01.11.2022 Siste kontroll: 2020-10-16 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting