Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Steigen

Geosynkronisering av plandata ikke innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Periodisk ajourhold 14.06.2023 15.06.2023 Siste kontroll: 2023-06-14 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Reguleringsplan - planforslag Periodisk ajourhold 10.02.2023 11.02.2023 Siste kontroll: 2023-06-14 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 15.06.2021 18.05.2022 Siste kontroll: 2021-06-15 Status: Godkjent - lagt inn i QMS og rapport sendt til kommunen
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt
Kommunedelplan - planforslag