Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Halden

Geosynkronisering av plandata innført: 24.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 10.02.2023 10.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 03.08.2023 03.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 04.08.2023 04.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 10.01.2022 04.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag