Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Fredrikstad

Geosynkronisering av plandata innført: 18.07.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 24.05.2023 24.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 23.05.2023 24.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 28.06.2023 01.07.2023 Siste kontroll: 2023-06-30 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold