Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Drammen

Geosynkronisering av plandata innført: 11.02.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.07.2023 08.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 24.07.2023 25.07.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 29.06.2023 30.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 11.05.2023 31.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 11.05.2023 30.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 31.05.2023 31.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.