Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Kongsberg

Geosynkronisering av plandata innført: 04.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.08.2023 11.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 12.08.2023 12.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 15.11.2022 15.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 12.03.2021 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag