Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ringerike

Geosynkronisering av plandata innført: 25.06.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.04.2023 14.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 23.05.2023 24.05.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 19.08.2022 Kommune- og kommunedelplaner leveres som et samlet datasett Kommuneplaner på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplaner.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 04.02.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 18.08.2022 19.08.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 04.02.2023 04.02.2023 Datasett inneholder ingen data.