Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hvaler

Geosynkronisering av plandata innført: 09.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.03.2023 17.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 23.06.2023 24.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 04.01.2021 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-10-15 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold