Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Marker

Geosynkronisering av plandata innført: 10.01.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 26.05.2023 27.05.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 26.05.2023 27.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 07.04.2022 14.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 07.04.2022 14.01.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag