Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Skiptvet

Geosynkronisering av plandata innført: 10.01.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.04.2023 18.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.04.2023 18.04.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 02.06.2023 05.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 02.06.2023 05.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold