Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vestby

Geosynkronisering av plandata innført: 07.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 06.07.2023 07.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 06.07.2023 07.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 27.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 26.08.2022 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering