Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Frogn

Geosynkronisering av plandata innført: 07.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 15.08.2023 15.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 27.06.2023 27.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 24.06.2023 25.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 10.07.2023 11.07.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 10.07.2023 11.07.2023 Siste dato for kontroll: Ukjent