Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Nesodden

Geosynkronisering av plandata innført: 07.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 02.08.2023 02.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK. Datasett Bebyggelsesplaner inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 09.08.2023 09.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 27.04.2023 29.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 09.01.2023 03.04.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 23.11.2022 03.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.