Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Asker

Geosynkronisering av plandata innført: 25.11.2020

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 5 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.08.2023 08.08.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 18.10.2022 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 17.01.2023 16.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.