Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Aurskog-Høland

Geosynkronisering av plandata innført: 22.08.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 08.07.2023 09.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 08.07.2023 08.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 24.01.2013 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-10-07 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 24.01.2013 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-10-07 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold