Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Rælingen

Geosynkronisering av plandata innført: 13.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 20.04.2023 23.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.08.2023 01.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 03.03.2023 04.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 23.02.2023 04.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag