Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Eidsvoll

Geosynkronisering av plandata innført: 02.12.2021

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.08.2023 08.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 30.06.2023 01.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 02.12.2021 02.07.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 10.11.2020 01.11.2022 Siste kontroll: 2020-10-14 Status: Ikke godkjent - sendt kommunen for oppretting
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 30.06.2022 02.07.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold Datasett klargjort for synkronisering.