Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hole

Geosynkronisering av plandata innført: 21.05.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 28.04.2023 28.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 12.05.2023 12.05.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.06.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-11-11 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 20.06.2019 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-11-11 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold 20.06.2019 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!