Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hemsedal

Geosynkronisering av plandata innført: 22.08.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 06.02.2020 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 01.11.2022 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 06.02.2020 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 27.02.2015 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent OBS - Siste leveranse av datasettet fra kommunen er mer enn 4 år gammelt!