Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ål

Geosynkronisering av plandata innført: 22.08.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.06.2023 13.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Datasett Bebyggelsesplaner inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.07.2023 01.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 25.04.2023 26.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 01.06.2023 02.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 06.02.2020 26.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.