Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Modum

Geosynkronisering av plandata innført: 13.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 19.08.2022 23.08.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 19.08.2021 31.05.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.03.2013 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-10-04 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Periodisk ajourhold