Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Øvre Eiker

Geosynkronisering av plandata innført: 03.01.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 29.06.2023 30.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av Bebyggelsesplaner OK, datasett oppdatert.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 28.06.2023 01.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 16.12.2020 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 01.07.2023 01.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 17.12.2020 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.