Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lier

Geosynkronisering av plandata innført: 15.06.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 14.08.2023 15.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 14.08.2023 15.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 09.05.2023 12.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 25.01.2023 25.04.2023 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 25.01.2023 12.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 24.04.2023 25.04.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.