Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Jevnaker

Geosynkronisering av plandata innført: 03.09.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.08.2023 15.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 16.08.2023 16.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 4 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 08.05.2023 09.05.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 10.12.2021 01.11.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.