Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lunner

Geosynkronisering av plandata innført: 18.06.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 17.06.2023 21.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 05.06.2023 08.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke tilgjengelig. Synkronisering av Regplan-igangsatt OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 20.12.2022 21.12.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 07.08.2023 08.08.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag Datasett inneholder ingen data.