Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Hamar

Geosynkronisering av plandata innført: 15.12.2016

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 29.06.2023 30.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 27.06.2023 28.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 09.11.2021 13.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 06.06.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 12.07.2023 13.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 05.06.2023 06.06.2023 Datasett inneholder ingen data.