Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Lillehammer

Geosynkronisering av plandata innført: 15.01.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 04.07.2023 05.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 22.07.2023 22.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.05.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-21 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 08.05.2020 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-21 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag