Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ringsaker

Geosynkronisering av plandata innført: 15.12.2016

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 04.08.2023 05.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 31.07.2023 01.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 02.06.2023 19.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 20.03.2023 02.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 16.06.2023 19.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering 29.06.2023 02.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.