Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Stange

Geosynkronisering av plandata innført: 15.12.2016

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 16.05.2023 17.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.06.2023 21.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 19.11.2022 19.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 05.05.2023 06.05.2023 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2023-05-05 Status: Data mottatt, ferdig behandlet
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 19.10.2022 19.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.