Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sør-Odal

Geosynkronisering av plandata innført: 18.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 23.06.2023 24.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.06.2023 02.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 25.08.2021 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag