Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Eidskog

Geosynkronisering av plandata innført: 18.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 10.01.2023 11.01.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 22.02.2023 25.02.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen! Datasett klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 21.06.2023 22.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold Leveranse av vedtatt kommuneplan mangler fra kommunen! Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - planforslag