Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Åmot

Geosynkronisering av plandata innført: 07.06.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 15.08.2023 16.08.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 27.06.2023 28.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.10.2014 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-07-19 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold 07.10.2014 09.06.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2021-08-18 Status: Ingen endringer
Kommunedelplan - planforslag