Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Rendalen

Geosynkronisering av plandata innført: 14.03.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 19.07.2023 19.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 15.03.2023 15.03.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 20.05.2022 28.09.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 23.06.2023 23.06.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 20.09.2022 28.09.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag