Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Alvdal

Geosynkronisering av plandata innført: 14.03.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.04.2023 13.04.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 15.06.2023 16.06.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 12.07.2022 13.07.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 05.10.2021 01.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag 16.08.2023 01.11.2022 Siste dato for kontroll: Ukjent