Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Folldal

Geosynkronisering av plandata innført: 14.03.2019

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 05.05.2023 05.05.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 15.09.2022 31.05.2022 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 29.11.2022 29.11.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 13.09.2022 01.11.2022 Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag