Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Os

Geosynkronisering av plandata innført: 15.11.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 13.09.2022 15.09.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 01.11.2022 02.11.2022 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 13.09.2022 17.09.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Geosynkronisering 05.07.2023 06.07.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag