Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Vågå

Geosynkronisering av plandata innført: 18.12.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 09.06.2023 09.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 4 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 04.07.2023 04.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Periodisk ajourhold 18.09.2017 18.05.2022 Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2022-11-16 Status: Ingen endringer
Kommuneplan - planforslag
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag