Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Sør-Fron

Geosynkronisering av plandata innført: 02.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 07.03.2023 11.03.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 15.06.2023 15.06.2023 Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 11.03.2022 18.05.2022 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Periodisk ajourhold
Kommunedelplan - planforslag