Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Ringebu

Geosynkronisering av plandata innført: 02.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 06.07.2023 06.07.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.06.2023 21.06.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 30.03.2023 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 29.03.2022 31.03.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - planforslag